Pdf

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМИТИХ ГРУНТІВ В ПІДЗОНІ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕРОЗІЯ ГРУНТІВ, ПОШИРЕННЯ, РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
1.1 Сутність ерозії ґрунтів та її класифікація
1.2. Стан і напрями дослідження ерозійних процесів в Україні
1.3. Чинники поширення ерозії
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика ґрунтів Черкаської області
2.2. Морфологія та фізико-хімічні властивості еродованих ґрунтів
2.3. Методи оцінки родючості ґрунту
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Ефективна родючість змитих ґрунтів виражена продуктивністю гороху
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Мій екологічний вибір

Студентська наукова робота на тему: “Екологічний розвиток території на основі дієвості громад

Підручники з інформатики

Інформатика (Володіна) 9 клас
Інформатика (Ривкінд) 9 клас
Інформатика академічний, профільний рівень (Ривкінд) 10 клас
Інформатика академічний, профільний рівень (Ривкінд) 11 клас

Шкільні підручники http://pidruchnyk.com.ua/

Книги з інформатики

І.М.Дудзяний ObjectPascal

Кащеєв Л.Б., Коваленко С.В., Коваленко С.М. Основи візуального програмування

Квинт И.- HTML XHTML И CSS на 100 Процентов

Культин Н.Б. – Delphi в задачах и примерах

А.Забарна Візуальне програмування у Delphi

Тези НАУКОВИХ РОБІТ ЛІЦЕЮ

Портфоліо

Чумаченко Олег Анатолійович

Напишіть відгук